Kraina Górnej Odry

Autor:
Natalia ŚOT
Data publikacji:
15 Lipiec 2020
Odsłuchaj tekst

1. Zalew Rybnicki


Zalew Rybnicki, zwany także Jeziorem Rybnickim, to zbiornik wodny, który powstał w wyniku spiętrzenia wód rzeki Rudy przez zaporę, w dzielnicy Rybnika o nazwie Stodoły. Ten popularny akwen przyciąga wędkarzy oraz miłośników sportów wodnych. Zbiornik Rybnicki przyciąga także amatorów sportów wodnych, jak kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing. Znajduje się tu także pole campingowe oraz odpowiednia baza noclegowa oraz gastronomiczna.

Więcej: https://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/2321/129/zalew-rybnicki

 

2. Kopalnia Ignacy w Rybniku

W Niewiadomiu, jednej z dzielnic Rybnika, odnajdziemy - należącą do najstarszych na Górnym Śląsku - kopalnię węgla kamiennego „Ignacy”. Powstała ona z inicjatywy pruskiego ministra, Karola Jerzego von Hoyma, już w 1792 roku. Pod zmienianymi nazwami pracowała ponad 200 lat. W XXI wieku jej budynki nawierzchniowe wraz z wyposażeniem zostały udostępnione do zwiedzania. Szczególnie interesujące są dwie cenne i czynne parowe maszyny wyciągowe. Obiekt leży na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/1718/79/zabytkowa-kopalnia-ignacy

 

3. Spływ kajakowy Rudą

Spływ Rudą, płynącą w południowej części Górnego Śląska, to gratka dla miłośników niewielkich rzek. Kajaki można spuścić na wodę w Stodołach - dzielnicy Rybnika, nad Zalewem Rybnickim. Dalej szlak kajakowy prowadzi w kierunku zachodnim, przez piękne lasy Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, ku ujściu do Odry za Kuźnią Raciborską.

Więcej: https://slaskie.travel/Poi/Pokaz/15568/1680/splyw-kajakowy-ruda

 

4. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach

Rudy leżą na w centrum Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. W malowniczej okolicy pozostało wiele pamiątek związanych z działalnością Cystersów oraz sam pocysterski zespół klasztorno-pałacowy. Same Rudy są jednym z elementów Europejskiego Szlaku Cysterskiego. Przecinają je ponadto znakowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej. W zespole klasztornym Cystersów w Rudach od dawna nie ma już mnichów w charakterystycznych, białych habitach, z czarnymi szkaplerzami. Po białych mnichach pozostał piękny kościół i zespół budynków klasztornych, należący do diecezji gliwickiej.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3117/634/pocysterski-zespol-klasztorny-w-rudach

 

5. Kolej Wąskotorowa w Rudach

W połowie dawnej linii kolei wąskotorowej, pomiędzy Gliwicami a Raciborzem, leży stacja Rudy. Zlokalizowany tu skansen kolejowy wraz z pozostałym, kilkukilometrowym odcinkiem torów (po którym kursują składy turystyczne) stanowi atrakcję na Szlaku Zabytków Techniki. Kolej wąskotorowa w Rudach pojawiła się z końcem XIX w. Wówczas to firma „Kramer i spółka” w marcu 1899 r. oddała do użytku linię kolejową na 23-kilometrowej trasie z Gliwic, przez Nieborowice, do Rud i Raciborza Płoni, a trzy miesiące później uruchomiła na niej przewozy pasażerskie.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/1724/85/kolej-waskotorowa-w-rudach

 

6. Familoki w Czerwionce-Leszczynach

Osiedle robotnicze w Czerwionce (części gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w powiecie rybnickim) to jeden z przeszło dwustu tego rodzaju zespołów na Śląsku. Wybudowane zostało w latach 1899-1916 dla pracowników kopalni Dębieńsko. Ten ciekawy kompleks składa się z 98 budynków, z których większość to ceglane familoki o nader interesującej architekturze. Osiedle to, przez historyków uznawane za jedno z cenniejszych, znalazło się w rejestrze zabytków.


Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/2534/264/familoki-zabytkowe-osiedle-patronackie-kopalni-deb

 

7. Zamek Piastowski w Raciborzu

Zamek w Raciborzu to stary gród, o nie do końca znanych początkach. Zachowana do naszych czasów budowla, będąca wynikiem wielu przebudów, dokonywanych w kolejnych wiekach, jest swoistą mieszanką stylów architektonicznych. Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica św. Tomasza Becketa z Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku. Raciborski zamek można obecnie zwiedzać, odbywa się tu także szereg imprez.

Więcej: https://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/515109/7225/zamek-piastowski-w-raciborzu

 

8. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Arboretum Bramy Morawskiej to ogród botaniczny położony na terenie lasu Obora, w północno-wschodniej części Raciborza. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Brama Morawska, której północnym fragmentem jest dolina Odry, to obniżenie pomiędzy Sudetami a Karpatami, znajdujące się na pograniczu Polski i Czech. Po polskiej stronie tutejsze tereny należą do najcieplejszych obszarów naszego kraju. Arboretum ma powierzchnię 164 ha.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3825/1119/arboretum-bramy-morawskiej-w-raciborzu

 

9. Rezerwat Łężczok

Rezerwat „Łężczok” to pod względem przyrodniczym jeden z najcenniejszych obszarów Bramy Morawskiej, a więc terenów stanowiących obniżenie pomiędzy Sudetami a Karpatami. Rezerwat leży w powiecie raciborskim, na terenie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Dość dużą powierzchnie zajmują stawy, lasy i łąki, będące schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Teren dostępny jest dzięki szlakom turystycznym oraz ścieżkom dydaktycznym.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3724/1030/rezerwat-przyrody-lezczok-w-babicach

 

10. Ruiny zamku w Tworkowie

Zamek – zbudowany na rzucie zbliżonym do podkowy z dwoma skrzydłami bocznymi, podpiwniczony, obecnie w ruinie. Główna, północna część z dwupoziomowymi krużgankami, trójkondygnacyjna, skrzydła dwukondygnacyjne. Wokół ruin znajduje się zachowany park z okazami starodrzewu.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3447/816/zamek-w-tworkowie

 

11. Meandry Odry w Chałupkach

Graniczne Meandry Odry to jeden z interesujących, chronionych obszarów, leżący na brzegach Odry w rejonie Chałupek oraz ujścia Olzy. W tym miejscu rzeka jest nieuregulowana, a jej malownicze meandry wraz z okolicznymi łąkami i lasami tworzą teren cenny przyrodniczo. Kręte koryto rzeki oraz jej najbliższe otoczenie zostało zgłoszone do sieci Natura 2000. Wcielana obecnie przez samorządy oraz ekologiczną fundację koncepcja ma za zadanie pogodzić ochronę przyrody z racjonalnym użytkowaniem doliny.Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3736/1042/graniczne-meandry-odry-w-chalupkach

 

12. Amerykański Park Rozrywki Twinpigs w Żorach

TWINPIGS to pierwszy w Polsce Park Rozrywki czerpiący garściami z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów miasteczka podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury zza oceanu. Amerykański Park Rozrywki Twinpigs jest obiektem całorocznym, w tygodniu nastawionym szczególnie na przyjmowanie grup zorganizowanych, a w weekendy – rodzin z dziećmi.

Więcej: https://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/2353/155/amerykanski-park-rozrywki-twinpigs

13. Pojezierze Palowickie

Pojezierze Palowickie to popularna nazwa uroczego zakątka Górnego Śląska, położonego na północ od Żor, na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Sosnowe lasy przeglądają się tutaj w licznych stawach hodowlanych, które powstały przed laty w dolinie Jesionki, prawego dopływu Rudy. Miejsce to obfituje w rośliny i zwierzęta chronione, a turystom udostępniono je licznymi szlakami pieszymi, rowerowymi i narciarskimi.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/15987/2015/pojezierze-palowickie


15. Lasy Rudzkie

Lasy Rudzkie to tereny niezwykle przyjazne rowerzystom okolice w Krainie Górnej Odry w woj.śląskim. Mnóstwo doskonałych duktów leśnych oraz ciekawych miejsc, rozproszonych po całym obszarze, którym niegdyś gospodarowali Cystersi. Trasa zaczyna się w Rudach i ma 55 km długości, ale ułożona jest w taki sposób, że można ją dowolnie modyfikować, tworząc krótsze pętle.

Więcej: https://www.slaskie.travel/pl-PL/Trasy/Pokaz/1016047/rowerem-przez-lasy-rudzkie-kraina-gornej-odry-prop/8396

Wyświetlenia:  678