Wyszukiwarka
 
Przewodnicy - Lista
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym po mieście Katowice), przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym; ...
Przewodnik
Przewodnik miejski po obszarze województwa śląskiego. Przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki oraz po obiektach postindustrialnych: Kopania Guido w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Osiedle Nikiszowiec i Muzeum Śląskie w Katowicach, Radiostacja w Gliwicach i Kanał Gliwicki,...
Przewodnik
Przewodnik górski, beskidzki; po obszarze województwa śląskiego; turystyczny po Piekarach Śląskich; ...
Przewodnik
Przewodnik po Jurze (m.in. po Ojcowskim Parku Narodowym), terenowy po województwie śląskim, po GOP, ...
Przewodnik
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP) ...
Przewodnik
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, beskidzki dodatkowe uprawnienia: jurajski po Ojcowskim Parku Narodowym; ...
Przewodnik
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia, klasa III), przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po Katowicach i GOP; przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ... przewodnik górski, beskidzki
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; ...
Przewodnik
Przewodnik terenowy po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (całe Beskidy, klasa III); przodownik turystyki górskiej;
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek, rezydent; ...