Data dodania:  2024-04-24

Kraina Górnej Odry to jeden z najbardziej zielonych obszarów województwa śląskiego, którego oś stanowi odcinek górnego biegu rzeki Odry oraz jej dopływów: Rudy, Szotkówki i Olzy,  a wieńczą rozległe obszary Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, słynące z wiekowych lasów oraz licznych stawów. Od północy umowne granice Krainy Górnej Odry określają granice powiatu raciborskiego i rybnickiego, na wschodzie granice powiatu rybnickiego i żorskiego, na zachodzie granica z Republiką Czeską i województwem opolskim na obszarze powiatu raciborskiego, a na południu granica z Czechami na rzekach: Olza i Piotrówka na obszarze powiatu wodzisławskiego i południowo-wschodnia granica powiatu jastrzębskiego.

 
Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, fot. M. Giba, krainagornejodry.travel

Jest to bardzo atrakcyjny turystycznie obszar, lezący w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na pograniczu z Republiką Czeską i województwem opolskim. Główne miasta w regionie to Racibórz, Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój. Położenie wzdłuż górnego odcinka rzeki Odry uwarunkowało sposób zagospodarowania tych terenów, stwarzając na przestrzeni wieków możliwości do zakładania stawów hodowlanych, młynów wodnych i małych wodnych elektrowni, co w połączeniu ze wspaniałymi lasami decyduje o atrakcyjności krajobrazowej tej krainy. Ciekawe warunki przyrodnicze, szlaki kajakowe na Odrze i Rudzie, i Szotkówce kilkaset kilometrów tras rowerowych, biegnących m.in. przez Lasy Rudzkie, a także wiele atrakcji turystycznych, są wspaniałą inspiracją do ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

W 2024 r.Kraina Górnej Odry, jako region turystyczny, otrzymała prestiżowy tytuł Polskiej Marki Turystycznej.  Dzięki temu wyróżnieniu dołączyła do elitarnego grona najbardziej atrakcyjnych polskich regionów turystycznych, profesjonalnie zarządzanych i promowanych, wyróżniających się unikalną ofertą turystyczną.

Kraina Górnej Odry to obszar na pograniczu trzech pasów ukształtowania powierzchni Polski: pasa nizin, wyżyn i kotlin. Możemy tu wyróżnić następujące krainy geograficzne: Kotlina Raciborska i Płaskowyż Głubczycki (Nizina Śląska), Płaskowyż Rybnicki (Wyżyna Śląska), Kotlina Ostrawska i Kotlina Oświęcimska. Teren jest zróżnicowany od 178 m n.p.m. w Turzu koło Kuźni Raciborskiej w Kotlinie Raciborskiej do 325 m n.p.m (Góra Ramża) na Płaskowyżu Rybnickim, w zlewni rzeki Odry i zajmuje obszar 1354 km². Gęstość zaludnienia wynosi 473 osoby na km².

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)